Jörg Miegel - Idee , Moderation, Sax , Flöte
Jörg Miegel – Idee , Moderation, Sax , Flöte
Michael Gechter - Gitarre
Michael Gechter – Gitarre

 

 

Gerd "Kubi" Kubach - Bass
Gerd “Kubi” Kubach – Bass
Peer Triebler drums
Peer Triebler drums

 

Petra Wolf – Lesung
Petra Wolf – Lesung
Rolf Ziehlke Piano
Rolf Ziehlke Piano

 

Volker Frey - Vibes
Volker Frey – Vibes
Anton Miegel - Technik
Anton Miegel – Michael Schlosser – Technik